Wijzigen gegevens

Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn gegevens online in te zien en te wijzigen. Vraag met je geregistreerde E-mail adres een nieuwe wachtwoord aan. 

  1. Vul in het veld gebruikersnaam je geregistreerde E-mail in.
  2. Klik op "Nieuwe wachtwoord aanvragen"
  3. Je ontvangt een mail waarmee je je wachtwoord kan instellen.

Let op: in het geval dat het E-mail adres is vastgelegd bij meerdere leden, kan op deze wijze niet inzage in de eigen gegevens worden verkregen.

Welke mogelijkheden heb je dan? Je kunt een wijziging van je adresgegevens doorgeven. Je hebt de mogelijkheid om een nieuwe pasfoto te uploaden en je kunt je privacy-instellingen aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.

Na goedkeuring door de ledenadministratie, zijn je gewijzigde gegevens in te zien. Sommige gegevens worden naar de KNLTB doorgestuurd.

Het vastgelegde bankrekeningnummer is niet op deze wijze in te zien. Wil je het bankrekeningnummer wijzigen of laten verwijderen vraag dan een wijzigingsformulier op bij de ledenadministratie.

Postadres: Tennisvereniging 'De Delftse Hout', Postbus 621, 2600 AP  DELFT
E-mail: ledenbeheer.ddh@gmail.com