Opzeggen lidmaatschap

Ben je van plan te stoppen met tennis? Natuurlijk vinden wij dat jammer. We willen je wel vragen je lidmaatschap tijdig op te zeggen, zoals beschreven in de statuten.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, door een bericht naar de ledenadministratie te sturen via E-mail of per post. De opzegging dient voor 1 januari (de aanvangsdatum van een nieuw verenigingsjaar) binnen te zijn bij de ledenadministratie. Het is niet verplicht, maar wij stellen het op prijs als je een reden van opzegging wilt opgeven.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap na 1 januari is de contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe verenigingsjaar. Na het voldoen van de financiële verplichtingen aan de vereniging, schrijven we je uit als lid van de vereniging en de KNLTB.

Eventuele mondelingen opzeggingen of opzeggingen via trainers zijn niet voldoende. Alle opzeggingen worden altijd schriftelijk of per E-mail bevestigd. Bewaar de bevestiging als bewijs dat tijdig is opgezegd. Wil je er zeker van zijn dat de opzegging is ontvangen, dan kun je de opzegging eventueel ook per aangetekende post versturen. Bewaar de bevestiging als bewijs dat tijdig is opgezegd.

Postadres: Tennisvereniging 'De Delftse Hout', Postbus 621, 2600 AP  DELFT
E-mail: ledenbeheer.ddh@gmail.com