Contributie

Tennisvereniging 'De Delftse Hout' biedt aantrekkelijke tarieven voor het lidmaatschap.

 

Lidcategorie Leeftijd op 31.12 voorgaande jaar Contributie* Automatische incasso
Volwassene 23 jaar of ouder € 184,00 € 174,00
Volwassene 17 – 22 jaar € 142,00 € 132,00
Jeugdlid 12 – 16 jaar € 125,00 € 115,00
Jeugdlid 10 – 11 jaar € 81,00 € 71,00
Jeugdlid 8 – 9 jaar € 53,00 € 48,00
Jeugdlid 6 – 7 jaar € 44,00 € 39,00
Jeugdlid 5 jaar of jonger € 34,00 € 29,00
Daglid   € 142,00 € 132,00
Ondersteunend lid   € 34,00 € 34,00

* Bedrag is van toepassing indien lidmaatschap aanvangt voor 1 april, een machtiging automatische incasso is afgegeven en de contributie succesvol via incasso kan worden geïnd, exclusief eventuele gezinskorting. Zie tevens de onderstaande bepalingen.

 

  • Korting vanwege automatische incasso: Indien u de vereniging heeft gemachtigd om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te mogen innen, ontvangt u een korting voor elk lid voor wie de contributie succesvol kan worden geïnd. De korting geldt niet voor het ‘Ondersteunend lidmaatschap’ en vervalt wanneer de automatische incasso wordt gestorneerd. Als u zich aanmeldt als nieuw lid vanaf 1 april en een machtiging afgeeft, geldt de korting niet voor het eerste jaar, maar wel voor volgende jaren.
  • Lagere contributie als u tijdens het seizoen lid wordt: Gaat het lidmaatschap in na 30 april dan is de contributie evenredig lager. Voor elke maand dat het lidmaatschap ingaat na april bedraagt de contributie 1/7 van de jaarcontributie minder. Bij ingang van het lidmaatschap vanaf 1 november is geen contributie verschuldigd (wel inschrijfgeld). 
  • Inschrijfgeld: bedraagt voor nieuwe volwassen leden eenmalig € 26 en voor jeugdleden € 12,50.
  • Gezinskorting Voor gezinnen met vier leden geldt een gezinskorting van € 35 per gezin. Voor gezinnen met vijf leden of meer geldt een korting van € 56. Gezinsleden dienen op één adres te wonen en betaling van de contributie van gezinsleden dient in één keer te geschieden.
  • Introduceren: Leden kunnen niet-leden introduceren. De kosten bedragen € 5 voor een volwassen leden en € 1 voor jeugdleden.
  • Tegemoetkoming gemeente: Als uw inkomen minder is dan 110% van de bijstandsnorm kunt u als inwoner een tegemoetkoming voor sporten voor uw kinderen krijgen. Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier Vergoeding voor sport en cultuur | Gemeente Delft