Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de tabel hieronder staan de contributies voor 2017. Indien u later in het jaar lid wordt, is de contributie lager.

Lidmaatschap

Jan/Apr1

Jan/Apr

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov/Dec

Senior lid

Daglid

Pupil (10 of 11 jaar)

Junior (12 t/m 16 jaar)

Mini (t/m 9 jaar)

Mini, alleen training

186

139

125

75

49

18

196

149

135

85

49

18

168

128

116

73

42

15

140

106

96

61

35

13

112

85

77

49

28

10

84

64

58

36

21

8

56

43

39

24

14

5

28

21

19

12

7

3

0

0

0

0

0

0

1Deze tarieven gelden indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 april van het jaar.

Incassokorting

De korting voor een afgegeven incasso is € 10. Dit geldt niet voor lidmaatschapscategorie ‘Mini’. Bij aanmelding als nieuw lid geldt de korting tot 1 april van het jaar.

Gezinskorting

Voor gezinnen met vier leden geldt een gezinskorting van € 35 per gezin. Voor gezinnen met vijf leden geldt een korting van € 56. Gezinsleden dienen op één adres te wonen en betaling van de contributie van gezinsleden dient in één keer te geschieden.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld van € 26,00 (seniorleden en dagleden). Voor jeugdleden wordt een inschrijfgeld gevraagd van € 12,50.

Tegemoetkoming gemeente Delft

Als uw inkomen minder is dan 110% van de bijstandsnorm kunt u als inwoner een tegemoetkoming voor sporten voor uw kinderen krijgen van de gemeente Delft. Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier http://www.delft.nl/Gemeenteloket/v/Vergoeding_voor_sporten.