Afmelden en andere wijzigingen

Wijzigingen

Wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. graag doorgeven aan de ledenadministratie.

Afmelden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel kalenderjaar. U kunt uw lidmaatschap opzeggen voor 1 januari van het volgende kalenderjaar, schriftelijk of per E-mail. Contributie is verschuldigd tot het einde van het lopende kalenderjaar. Binnen twee weken na opzegging sturen we een bevestiging. Bewaar deze goed als bewijs van uw tijdige opzegging.

Ledenadministratie:
Postbus 621
2600 AP  DELFT
06 – 49 06 00 49
tv_ddh@hotmail.com