Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de inschrijfformulieren:

Jeugd
Volwassenen

Indien u lid wilt worden van onze vereniging, verzoeken wij u een automatische incasso af te geven middels het inschrijfformulier. Wanneer u hier geen gebruik van wenst te maken verzoeken wij u het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie over te maken op girorekening NL33 RABO 0139 2390 81 t.n.v. Tennisvereniging De Delftse Hout te Delft, o.v.v. “aanvraag lidmaatschap” (evt. met jaartal), uw naam en uw adres.

Wilt u met uw aanmelding meesturen:

-          het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier
-          een recente pasfoto van 35 x 45 mm

Formulieren kunnen ondertekend worden gestuurd naar de ledenadministratie, per post of E-mail.
Ledenadministratie
Postbus 621
2600 AP  DELFT
tv_ddh@hotmail.com